ביטול עסקה של ספר תורה

רבני בית ההוראה
6 Elul 5777

שאלה:

שלום לכבוד הרב!
אני סופר סת”מ מוסמך משמרת סת”מ ב”ב כבר 30 שנה כותב ס”ת ברציפות בסיעתא דשמייא,יהודי מסורתי הזמין ס”ת. ונחתם הסכם, שילם ע”פ ההסכם לפי התקדמות הכתיבה עד היום סך 60,000 שח הס”ת בכתיבה כבר 10 חודשים והוא ראה כל פעם חומש כדי לשלם את התשלום, לפני סיום החומש דברים הוא החליט לבטל את העסקה, לשאלתי מדוע הוא ענה שיש הבדל זעיר בעובי הקולמוס לאורך הס” ת הראיתי לו תקון סופרים של הסופר דוידוביץ שכתיבתי בגודל הקולמוס לא שונה מדוידוביץ, אמרתי לו בוא נלך לרב בורר שיפסוק בעניין, מה שאתה רוצה אך הוא התנגד נחרצות לשאול רב/בורר שיכריע והוא דורש את הסכום ששולם 60000 שח שאלתי לרב נגרמה לי עוגמת נפש גדולה, הס”ת נמכר לאחר לאחר כשנה,עני דורש פצוי על בטול העסקה ללא כל סיבה מקצועית, מה סכום הפיצוי הראוי והצודק לדרוש ממנו? בברכה שלמה.

תשובה:

שלום רב,

השאלה היא האם היריעות היו של המזמין או שלך? ואם הם היו שלך אז כל מה שהוא שילם זה בסך הכל מקדמה על הספר תורה,  אם הם היו של המזמין, הנושא כאן אינו פיצוי. הוא לא יכול לבטל למפרע את העבודה שנעשתה עבורו  במידה שעמדת בתנאים שנקבעו מראש והוא הרי כבר שילם על זה. לא ברור מהשאלה באיזה מחיר הס”ת נמכר (אם במחיר רגיל או הפסד וא”כ למה הוא לא נמכר במחיר רגיל) ומה סוכם אתו בעניין זה: מי מוכר את הס”ת ? המזמין כבר שילם כבר על חלק גדול ממנו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *