קניין ארבע אמות

רבני בית ההוראה
4 Elul 5777

שאלה:

האם קניין ארבע אמות תקף במקרקעין או רק במטלטלין?

תשובה:

שלום רב,

אין מושג של קנין ארבע אמות בקרקעות. ארבע אמות של אדם קונות לו (בסימטה או בצידי רשות הרבים) רק מטלטלין.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *