ש”ץ עם מכנסיים קצרים המכסים את הברך

רבני בית ההוראה
26 Av 5777

שאלה:

שליח ציבור יכול להתפלל עם מכנס שעובר את הברך?

תשובה:

שלום וברכה

לכתחילה ודאי לא מתאים להתפלל כך, גם כשאינו ש”ץ, כך לא עומדים לפני מלך. בדיעבד, כיון שהברך מכוסה נראה שיש להקל בשעת הדחק שיגש לפני התיבה, ראה מה שכתבנו בזה כאן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *