אזכרה / שטיפת קברים בעת המחזור

רבני בית ההוראה
ו' אב ה'תשע"ז

שאלה:

תכננתי עם אחותי לעלות לבית עלמין לשטוף את הקברים של ההורים והסבתות. זה יום האזכרה. בית עלמין נמצא בצור שלום ואנחנו גרות בפרדס חנה. דבר במצריך תכנון מראש.
לפתע קיבלתי מחזור. האם אסור ללכת בימים אלו??

תשובה:

שלום רב,

נוהגים שלא לעלות לבית העלמין בעת המחזור – כלומר, כל עוד יש מחזור. אולם אם זה יום האזכרה שכולם עולים, את יכולה לעלות גם למרות המחזור. לגבי שטיפת הקברים זה ודאי לא סיבה. אין כל בעיה שהן יעלו אבק, זה לא מועיל לנפש הנפטר מאומה אם הקבר נקי ומצוחצח או לא.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי’ פח ס”ק ז שכתב שנהגו שלא להכנס לבית הקברות עד שיטבלו, וכ”כ בשו”ת פרי השדה (ח”ד סי’ צג אות ב’ תשובת הגר”י שוורץ חתן המחבר, וכתב שם שכן מורה ובא חמיו), אולם המנהג הוא שרק בזמן שרואה דם אינה נכנסת, אך לאחר מכן נכנסת. וכך כתבו האחרונים שהמנהג שאין הולכת רק בזמן ראייתה ולא בזמן ליבונה, כמו שכתב בלקט הקמח החדש (סי’ פח), ובספר טהרה כהלכה (ח”א פי”ד סעיף קל), וכ”כ בנטעי גבריאל (נדה ח”א פמ”ב סעיף ו, אמנם מה שהביא שם בשם הדעת תורה אין זה נמצא בדע”ת להתיר), ובספר נשמת ישראל (ח”ב סי’ לו) האריך בעניין זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים