הכשרת כבד עוף

רבני בית ההוראה
1 Av 5777

שאלה:

בס”ד
שלום רב,
כבד עוף .אם לא עבר 3 ימים מהשחיטה מותר בצליה ואם רוצים לאחריו בישול גם מותר.מעל 3 ימים רק צליה.מדוע אי אפשר גם בישול אם צליתי אותו?שאלה נוספת אם אני יודע בוודאות שהכבד התייבש בצלייה יותר מדי האם כן מותר בבישול??

תשובה:

שלום וברכה

הרעיון הוא שבצלייה אחר שלושה ימים לא יוצא כל הדם, אבל הכלל שדם שלא פירש מותר, לכן בצלייה שאינו חוזר ובולע מותר, אבל בבישול הדם הזה יצא ויחזור לבשר. גם אם התייבש זה אותו דבר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *