11 חודש מהפטירה או מהקבורה?

רבני בית ההוראה
כ"ד תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

שלום כבוד הרב אבי נפטר ב ב באלולו 05/09/16 בשעה 13:00 בצהריים ונקבר ב ג’ באלול 06/09/2016 שאלתי היא כזו מתי הנו אמורים לעשות אזכרה של 11 חודש

תשובה:

שלום וברכה

יום השנה לפטירה נקבע תמיד לפי יום המיתה ולא לפי יום הקבורה, ואפילו בשנה הראשונה, אולם, האבילות היא י”ב חודש מיום הקבורה. ולכן, ביום ב’ באלול תעשו את העלייה לקבר וכן ב12 חודש שאז עיקר העלייה לקבר, עם התפילות לפני העמוד סעודת סיום מסכת אם יש וכו’ כל עדה לפי מנהגה, אולם, האבילות י”ב חודש [השתתפות בשמחות וכו’] תמשך יום אחד נוסף.

מקורות:

בשו”ע או”ח סי’ תקסח סעי’ ח ח כתב לענין הנוהגים להתענות ביום השנה לפטירת ההורים, שיום השנה נקבע לפי יום המיתה ולא לפי יום הקבורה, וכ”כ הרמ”א יו”ד סי’ תב. על הנידון אם בשנה הראשונה ג”ג יקבע יום היארצייט לפי יום המיתה נחלקו הפוסקים, בט”ז יו”ד שם ס”ק ט כתב בשם המשאת בנימין שבשנה הראשונה יש לקובעו לפי יום הקבורה, שאל”כ נמצא שמתאבלים יום אחד פחות מי”ב חודש, כי תמיד מתאבלים עד היארציי”ט. אולם, הט”ז עצמו חולק עליו בזה, ולדעתו גם האבילות נקבעת לפי יום המיתה ולא לפי יום הקבורה, וכ”כ הערוך השולחן שם. במשנה ברורה סי’ תקסח ס”ק מד הכריע על פי דעת כמה אחרונים, שהאבילות נקבעת לפי יום הקבורה ואעפ”כ יום השנה יקבע לפי יום המיתה גם בשנה הראשונה, ונמצא שמתאבלים יום אחד אחרי יום השנה, וכתב שכן הסכמת האחרונים, ועל פי דבריו הכרענו למעלה, ונמצא שג’ שיטות יש בדבר.

יש שחילקו בדבר לפי מספר הימים שבין הקבורה למיתה, על כך ראה ס’ פני ברוך פ’ לט סעי’ לה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים