נבואה מאז שחרב בית המקדש

רבני בית ההוראה
כ"ב תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

שלום
במסכת בבא בתרא שמסימים היום בדף יומי, מוזכרות בדף יב שתי אמרות בקשר לנבואה- אחת מאז שחרב ביהמ”ק ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. ובהמשך מאז שחרב ביהמ”ק ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות.
למה רק האמרה השנייה תפסה? את הראשונה כמעט אף אחד, סציסור הרחב, מכיר..
תודה

תשובה:

שלום רב

מהסיבה הפשוטה, שמה שנקרא חכמים בגמרא בלאו הכי לא קיים היום בכלל. אפילו דין של תלמיד חכם לכמה ענינים בחושן משפט לדעת הרבה פוסקים לא קיים היום, כל שכן החכמים שהם גדולי התנאים וכו’, וכן חכם שרשאי להתיר נדר יחידי לא קיים היום כידוע מדברי הפוסקים.

יום נעים.

תגובה אחת

  • מאת יוסף:

    ישנו ספר הנקרא “הברית”, חיברו ר’ פנחס אליהו מוילנא, ומאריך בגדרי נבואה ורוח הקודש ובהקשר לגמ’ הנ”ל, כתב (ח”ב מאמר י”א פ”ה): “ואני הולך רכיל מגלה סוד בלחישה לאחי החביב, אם ראה תראה ילדים קטנים משחקים באיזה חצר או רחוב בנושאי המטה וחלופיהן ועל כתף ישאו איזה עץ ועליו דבר מה או ילד אחד מן החבורה ועונים ואומרים שזה מת אזי בטח תדע שבאותו חצר או רחוב יהיה בר מנן וליעגל קאתי, וכן אם צחקו הנערים כאלו מצילים מטלטלים מן הדליקה ובורחים מן השרפה נאמנה תדע שכן יהיה באותו מקום או באותה שכונה ודעת לנבון נקל להבין דבר מתוך דבר” עכ”ל.
    וכיום מוצאים אנו לגדולי ישראל שיוצא מפיהם דברים “ותגזור אמר וקיים לך”, וציין הגר”ח קנייבסקי שהוא סוג רוח הקודש כמבואר בתוס’ עירובין סד, ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים