חשמל בשבת – שמא ירבה

רבני בית ההוראה
כ"ב תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

לגבי שימוש בחשמל בשבת. מה סברת המתירים? והלא בוודאי יש חשש שמא ירבה?

תשובה:

שלום רב

אכן סברא זו שמעתי להחמיר מהגרז”נ גולדברג שליט”א, ואמר שלדעתו בעיקר יש להחמיר בענין זה לא להשתמש בשעון שבת, אלא להפעיל הכל מערב שבת, אולם המנהג לא כך, והשאלה מתעצמת, כי הנושא אינו שמא ירבה, אלא ודאי מרבים ביצור החשמל בגלל הצריכה… והתשובה שכנראה יש לומר, שכיון שכל אדם בפני עצמו זה כלום, לא מורגש ולא ניכר בכלל, ממש חסר משמעות, ורק הצטרפות של עשרות אלפי בתי אב יחד יוצרת צורך ביצור מחודש, לא נאמרה בכך תקנה זו. על עצם הנושא של חשמל בשבת יש עוד הרבה דיונים עיין באתר, ולא ראיתי כאן להאריך.

[להצד שזה רק בגדר שמא ירבה ולא ודאי ירבה, היה מקום לומר,שלא מצינו תקנה זו ביהודי אלא בגוי העושה לצורך חולה, אבל כאמור הבעיה היא שודאי מרבים ובעצם גורמים חילול שבת].

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים