וגינימוס – התכווציות שרירים – איסור הוצאת זרע לבטלה

רבני בית ההוראה
כ"א תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

שלום לרב,
האם כאשר לאישה יש וגיניסמוס – התכווצויות שרירים במקום ״לפתח חטאת רובץ״ והדבר מביא לידי ביטוי בכך שהבעל דש מבחוץ וזורע מבחוץ כי לכאורה הוא אנוס בגלל הבעיה דלעיל, האם תשמיש המיטה הזה נחשב להוצאת זרע לבטלה? (בסיעתא דשמיא לבני הזוג יש ילד אחד)
אקדים תודה לתשובה.

תשובה:

שלום רב,

למען האמת אני לא מכיר את הבעיה הזו, ועלי לברר יותר. אולם לדעת האשכנזים לכאורה אין איסור, ראה מה שפסק הרמ”א באבה”ע סי’ כג בשם ר”י שמותר לבעול שלא כדרכה באקראי ואין בכך איסור הוצאת זרע לבטלה. וראה בשו”ת אגרות משה אבה”ע ח”א סי’ סג שהרחיב בביאור שיטה זו בעיקר בענף ג’ וד’. אולם לדעת השו”ע שדחה את דברי ר”י צ”ע אם יש היתר כלשהו באופן הנ”ל.

 

9 תגובות

 • מאת י:

  אני מתבייש להתערב – אך רופאת נשים רצינית תדע לעזור בצורה שלמה – שאלו על ד’ ורניק מירושלים
  ונדמה לי שהקופות גם מכסות את הטיפול – חבל לסבול סתם

 • מאת רפאל:

  חבל להסתבך באיסור כה חמור של זרע לבטלה, בפרט שיש לדבר זה פתרון רפואי. ובמחילה, זה יותר חמור מביאה שלא כדרכה.
  זה אפילו יותר חמור מדש מבפנים וזורה בחוץ,

 • מאת יוסף:

  תיקון: רמ”א סי כ”ה, וגם זה רק באקראי

 • מאת רבני בית ההוראה:

  תודה. ראה באגרות משה הנ”ל מה הכוונה באקראי.

 • מאת רבני בית ההוראה:

  אכן פתרון רפואי זה ודאי הטוב ביותר. כתבתי שאיני מכיר את התופעה הזו. ובכל אופן לעצם הענין זה לא יותר חמור מביאה שלא כדרכה זו בדיוק אותו דבר.

 • מאת ויקטור:

  להוציא זרע לבטלה אף אחד לא מתיר כשהוא לא יכול לקיים זוגיות עם אשתו, אבל ביאה שלא כדרכה ראינו שיש ראשונים המתירים דחשיב ביאה לכל דבר, כמו כל ביאה של ערווה שאסורה גם שלא כדרכה.

 • מאת רבני בית ההוראה:

  כשר”י מדבר על ביאה שלא כדרכה מדובר גם על הוצאת זרע, ראה מה כותב על דבריו הבית יוסף שם בסי’ כה. ומלבד זאת, הפנתי בתשובה לדברי האגרות משה, עיין שם בהרחבה. ואם אתה סבור שהתגובה שלך עדיין רלוונטית אתה מוזמן להסביר מדוע.

 • מאת מיכאל:

  איך אפשר להבין שיהיה מותר לאדם להשחית זרעו במקום טינופת של שלא כדרכה ולהטיל שם דבר כזה, ואילו בדרך איברים שזה לאו דווקא במקום כזה, יהיה אסור?

  ואם תאמר שכך הוא ממלא תאוותו ולכן אסור, הרי גם בשלא כדרכה זה למלא תאוותו ואיך זה מותר? מה ההבדל?

 • מאת רבני בית ההוראה:

  אין הבדל. ביאה שלא כדרכה לדעת הרמ”א וכפי שביאר האגרות משה הנ”ל הוא בדיוק כמו ביאה דרך אברים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים