הדלקת חשמל על ידי גוי לצורך התפילה

רבני בית ההוראה
כ"א תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

אמריה לעכו”ם בשעות בוקר מוקדמות של השבת להדליק את החשמל כדי שיוכל להתפלל

תשובה:

שלום וברכה

לצורך יחיד, אפילו לצורך מצוה אסור, לצורך רבים שיוכלו להתפלל, יש התלבטות גדולה, שכן בשו”ת נודע ביהודה מהדו”ק סי’ לג עורר שיש למחות במנהג שנהגו במקצת קהילות שהגוי מדליק נרות לפני תפילת נעילה בבית הכנסת, ואין להתיר במקום מצוה אלא שבות דשבות ולא אמירה לגוי במלאכה דאורייתא. והקשו הפוסקים, שאם כן מדוע התיר המשנה ברורה בסי’ רעו ס”ק כה לתקן את העירוב על ידי גוי. ותירצו, ששם יש חשש מכשול לרבים שלא ידעו שהעירוב קרוע אבל באופן אחר – אסור. אמנם בשו”ת אגרות משה ח”ג סי’ מב התיר אמירה לגוי לצורך תפילה בציבור וקריאת התורה גם במלאכה דאורייתא, וראה קובץ תשובות ח”א סי’ לב הביא שיש שנהגו להקל בזה, אלא שראוי לגדור עצמנו בכך, מחמת הפירצה הגדולה שיש בענין אמירה לגוי בזמנינו שחושבים שהכל מותר…

יום נעים!

תגובה אחת

  • מאת משה:

    לא בטוח שזה קשור לגוף השאלה, הנודע ביהודה לא דיבר בקהילות שנוהגות כך באופן קבועה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים