ברכה על אכילה ביום כיפור באיסור

רבני בית ההוראה
י"ט תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

שלום רב!
אדם האוכל בצום ואינו חולה האם צריך לברך או אסור לו לברך כי הוא מנאץ?
בברכה, ויקטור בוחניק רחובות.

תשובה:

שלום וברכה

גם מי שאוכל ביום כיפור מברך על מזונו… כיון שהאיסור אינו בעצם המאכל אלא מחמת היום.

שבת שלום ומבורך.

מקורות:

הדין של “אין זה מברך אלא מנאץ” נאמר באכילת דבר איסור, לא בכל אופן בו היתה עברה כל שהיא באכילה. ראה מטה אפרים סי’ תרב סעי’ כד, דעת תורה סי’ רעא סעי’ ה, אגרות משה ח”ד סי’ סט, אבני נזר או”ח סי’ לז, לקח טוב סי’ יא מנחת שלמה סי’ יח אות ח. כל אחד מאותם פוסקים דן במקרה אחר, כגון אכילה לפני קידוש, אכילה בתענית או ללא נטילת ידים, אבל יסוד הדברים הוא אחד.

3 תגובות

 • מאת ויקטור:

  שלום רב!
  יישר כח, החילוק שלכם מובן מאוד בין מאכל איסור, לבין מאכל היתר בזמן שאסור לאכול.
  אבל עדיין לא מצאתי במקורות שהבאתם התייחסות מפורשת לאדם שאוכל במזיד בתענית חוץ מהמטה אפרים שכתב שאם אכל כזית במזיד ולא שבע לא יברך ברכת המזון כיוון שחיובו הוא מדרבנן. ולדעתו נראה שגם ברכה ראשונה לא יברך. אם אפשר בבקשה לקבל מקור ברור. בברכה, ויקטור בוחניק רחובות.

 • מאת רבני בית ההוראה:

  ראיתי פעם משהו כזה גם בהר צבי, אבל אינני זוכר כרגע מקורו, ובכל מקרה אני לא רואה חילוק בין הנדונים הנ”ל.

 • מאת ויקטור:

  ראיתי בספר ברכת ה’ להרב משה לוי בח”ב עמ’ עז שאין לברך לא ברכה ראשונה ולא אחרונה מי שאוכל בתענית ציבור. ומקורות לקברו הם: הרא”ה הספר פקודת הלויים ברכות דף מה ע”א. והריטב”א שם. ויקטור בוחניק רחובות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים