ברכה שבע ברכות בחופה על ידי אישה

רבני בית ההוראה
ט' תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

האם אשה יכולה לברך אחת או יותר משבע הברכות בחופה

תשובה:

שלום רב,

לא. אישה אינה יכולה לברך ברכה תחת החופה, וכפי שלא ראינו כך מאז ומעולם והטעם הוא מפני כבוד הציבור כפי שמבואר במסכת מגילה (כג) שזה הטעם שאינה אינה עולה לתורה בפני גברים. וראה ברמב”ם הל’ תפלה פרק יב הלכה יז שכתב שאשה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור, וראה עוד בשו”ע או”ח סי’ רפב סעי’ ג’. והוא הדין כמובן גם בחופה, בפרט שבחופה ישנו ציבור גדול ויש בזה גם משום חוסר צניעות.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *