שוכר שעזב והשאיר מזוזות והם נעלמו

רבני בית ההוראה
ג' תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

שאלה היתה בארה”ב באברך שעבר דירה לדירה חדשה, והשאיר מזוזותיו בדירתו הראשונה כדינא בשו”ע יו”ד סימן רצ”א מפני הסכנה, והודיע להמשכיר שהשאיר מזוזותיו מפני הסכנה וביקש ממנו שיודיע לו מיד כשמשכיר הדירה לשוכר חדשה כדי שיחליף המזוזות או שימכור אותם להשוכר החדש. עבר כמה חדשים ועוד לא השכיר הדירה לשוכר חדשה. יום א’ שמע השוכר הישנה שדירתו העבר נשכר לא’, התקשר לשוכר החדש ושאל אותו על המזוזות, השיב לו השוכר החדש שמזוזותיו לא נמצא כלל על הדלתות, התקשר השוכר הישנה להבעל דירה ושאלו בנוגע המזוזות איפוא הם. השיב לו המשכיר הנה לקחתי פועלים גויים לצבוע כל הבית כדי ליפותו ולשפצו, ואין לי מושג, ומסתמא זרקו אותם להאשפה. הנה השאלה לפנינו מלבד מה שהבעל דירה גרם לביזוי מזוזות, האם יש זכות להשוכר הישנה לחייב המשכיר על המזוזות שהרי הודיעו בעבר על המזוזות והוא גרם ע”י שהביא פועלים גויים שיזרוק לאשפה??

תשובה:

שלום רב,

מסתבר שאין כאן קבלת שמירה מצד המשכיר שלא דיברו על שמירה וגם לא היה כאן “הנח לפני” כיוון שהם כבר נמצאים באותו מקום (ועיין בזה שו”ע רצא ונו”כ) וגם שהמזוזות מחוברות ודינם כקרקע  ולכן יש לפטור אותו.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים