חימום מרק בשבת על פלטה שתדלק בשעון שבת

רבני בית ההוראה
ג' תמוז ה'תשע"ז

שאלה:

שלום רב, שמעתי שאסור לשים מרק על הפלטה בשבת כי זה בישול, האם מותר לשים את המרק על הפלטה ביום שבת לפני שהפלטה דולקת? לדוגמא הפלטה נדלקת ב10 אז האם מותר לשים את המרק על הפלטה ב9 ולהשאיר אותו עד שיגיע 10 ואז הוא יתחמם ב10? תודה רבה

תשובה:

שלום רב

בענין זה נחלקו הדעות, דעת הגר”ע יוסף שכיון שהתבשיל היה מבושל לפני שבת ויש סוברים שאין בישול אחר בישול בלח שהצטנן, מותר לעשות זאת בגרמא על ידי הנחה על פלטה כבויה שתדלק בהמשך השבת על ידי שעון. אולם הגרש”ז אויערבך הובא בשמירת שבת כהלכתה פרק א סעיף לב אסר זאת, וראה עוד כאן שיש שאסרו זאת אפילו משום איסור חזרה, וכל שכן שיש לחשוש בזה לדבריהם לאיסור בישול, לכן כדאי מאוד להחמיר בענין זה.

בנוגע למים ממש ולא מרק, נראה שיש להחמיר יותר גם לשיטת הגר”ע יוסף, שכן יש שסוברים שמים שהתחממו והתקררו לכל הדעות הסתלק בישולם הראשון ודינם כמים שאינם מבושלים, כיון שלא נעשה בהן שום דבר. ראה אגלי טל מלאכת אופה אות י ס”ק י”ב – ט”ז.

תגובה אחת

    יהודה:

    מה שכתב הרב לגבי מים לא ראה כת”ר דברי הגר”ע בחזו”ע ח”א דף פו ד”ה אמנם ומה שכתב בדף פז במנהג ירושלים שהביא כנה”ג והחיד”א בברכ”י ושכן חתם למעשה שם בסיכום הדברים בדף פט.

    למעשה לדעתו כל שמצטמק ורע לו מותר לכתחילה להרתיחו בשבת אף שהיה קר ובודאי מים דינם מצטמק ורע לו (וכמו שדברו כנה”ג וברכ”י על קפה).
    וכן הורה בנו הגר”י יוסף בשיעור מוצ”ש פרשת משפטים תשע”ו אני מצרף את העלון (אני גם שמעתי את השיעור כך שאין שם טעות סופר וכדומה)

    https://betmaran.org/wp-content/uploads/2016/09/d7a4d7a8d7a9d7aa-d7aad7a8d795d79ed794-d7aad7a9d7a2d795.pdf

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *