שכח להזכיר ראש חודש במוסף בבת ראש חודש

שאלה:

שלום לרבנים רציתי לדעת מה הדין עם שכח להיתפלל תפילת מוסף של ראש חודש אלא תפילת מוסף של שבת רגיל מה דינו אני ספרדי? תודה רבה

תשובה:

שלום רב

אדם ששכח להזכיר את ראש חודש בתפילת מוסף צריך לחזור ולהתפלל. תפילת מוסף היא כנגד קרבנות היום, ולא ניתן לדלג על חלק מהקרבנות. ובענין זה נחלקו הפוסקים, יש אומרים שחוזר ומתפלל אתה יצרת כמו בשבת ראש חודש, כך כתבו תשובה מאהבה ח"א סי' קס, כף החיים סי' תכה ס"ק כו, וכן הורו הגרש"ז אויערבך הגר"מ שטרנבוך ועוד, ויש אומרים שמתפלל מוסף ראש חודש של חול, וכך הורה באגרות משה או"ח ח"ד סי' ע אות יא, ונראה שהמנהג כדעה הראשונה.

אגב נשאלנו בעבר שאלה זו מיהודי בטהרן, ששכח להזכיר ראש חודש בתפילתו שם בבית הכנסת באיראן, והתרגשנו שיש בידינו לסייע ליהודים מכל קצוי תבל, אפילו בקהילות מבודדות כמו אלו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *