השתתפות בשמחות ביום האזכרה

רבני בית ההוראה
ט"ו סיון ה'תשע"ז

שאלה:

שבוע טוב…
שאלה לי….
בתאריך י”ט יש לאמא שלי אזכרה 7 שנים
ובאותו התאריך האחיינית שלי עושה לבת שלה בת מצווה…האם אפשרי לעשות אזכרה ולאחר מכן לנסוע לאירוע…או שיש מחשבה אחרת…אולי שעות לבית קברות ואיזה שעות לעשות מנחה וערבית…תודה כבוד הרב

תשובה:

שלום רב

כיון שמדובר בבני משפחה קרובים אפשר להקל להשתתף בשמחה.

כמובן אין להפסיד שום דבר ממנהגי יום היארצייט. לא הבנתיאת הבעיה במנחה וערבית,שהרי כל יום מתפללים מנחה וערבית, במקום בו תתפלל שם תאמר קדיש. העיקר לזכור לקבוע את הזמן ללימוד המשניות, יש מספיק זמן להכל במשך אותה יממה.

בשורות טובות.

מקורות:

המנהג שלא להכנס לשמחה ביארצייט מקורו ברמ”א בסי’ שצא וסי’ תב. אולם הלבוש שם חולק ומתיר וכ”כ בלחם הפנים בשם חמיו בעל המגן אברהם, שדין זה אינו נוהג אלא בשנה הראשונה לפטירה שיש דיני אבלות כמו בי”ב חודש, אבל בשאר שנים אין חשש. אמנם הש”ך בסי’ תב שם הביא דבריהם וחולק ולדעתו גם בשאר שנים יש לחשוש, אבל בבןמשפחה קרוב יש להקל ולסמוך על הדעות המקילות.

בהערת אגב, באליה רבה סי’ רפח ס”ק יח כתב שאין איסור אלא בשמחת חתן וכלה – חתונה או שבע ברכות, אבל שאר סעודות מצוה ואפילו סעודות הרשות – מותרות לאבל, וכ”כ שם הפתחי תשובה בשם שו”ת מקום שמואל, וכן דעת השאילת יעב”ץ והקיצור שו”ע, הובאו דבריהם בקיצור דברי סופרים פרק סה, עיי”ש.

מקורות:

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים