האם מותר להניח ספר תורה פסול במוזיאון

שאלה:

בית כנסת שנחרב ומעוניינים להופכו למוזיאון, האם מותר להניח במקום שהיה בו הארון הקודש ספר תורה פסול בתוך ארון מכובד, שישמש כחלק מהמוזיאון?

תשובה:

שלום רב,

נראה שאין איסור להניח שם ספר תורה שממילא נפסל ואין בו שימוש. אולם עצם העובדה שהופכים את בית הכנסת למוזיאון יתכן שמצריכה שיפדו אותו בממון.

מקורות:

עצם מעמדו של ס"ת שנפסל יש בזה נידון בין האחרונים, ראה שו"ת נודע ביהודה תניינא יו"ד סי' קעד, שו"ת חתם סופר יו"ד רעט, מחנה חיים ח"ג סי' מח, תשובה מאהבה סי' קה, ועוד רבים. יש אומרים שהוא עומד בקדושתו – קדושת ספר תורה בפרט אם הוא ראוי לתיקון, ויש אומרים שאינו בקדושתו, אולם ודאי שחל איסור גמור לבזותו. אלא שעצם ההנחה במוזיאון שהיה בעברו בית כנסת אין בכך ביזון, מן הסתם ידאגו לשמור עליו ראוי. יש מהפוסקים שדנו בנושא זה האם מותר למכור ס"ת פסול למוזיאון גוי, וזאת משום שישנה הלכה שאסור למכור ס"ת לגוי, ראה יו"ד סי' רפא ס"א שאף חייבים לרכוש אותו מהגוי ולפדותו. וראה בשו"ת שבט הלוי ח"י סי' קעח שפסק שיש לפדות גם ספר תורה הנמצא ביד מוזיאון של גויים למרות שמן הסתם הם ישמרו עליו.

יחד עם זה מאחר שהטעמים שנאמרו בהלכה שלא למכור ס"ת לגוי הוא משום בזיון שהוא יבזה אותו או כפי שכתב השבט הלוי שזה עצמו נחשב ביזיון – עצם המצאותו ביד גוי, וכל זה לא שייך במקרה דנן, בית הכנסת שהופכים אותו למוזיאון, מן הסתם נמצא בבעלותם של יהודים, ואין בכך כל ביזיון. אם יניחו בארון הקודש ספר תורה פסול שממילא אינו בר שימוש. ראה בשו"ת בנין ציון סי' צז: "לכן מה שנוהגים בהרבה קהילות שאינן גונזים הס"ת שבלו רק מניחים אותם בארון הקודש ומוציאים אותם בשמחת תורה להרבות ההקפות יש להם על מי לסמוך על הספר חסידים תתקל"ד שהתיר וזה לשונו לוחות ושברי לוחות מונחים בארון אם יש ס"ת דמקצתם קרועים ומחוקים ישים עם ס"ת בארון".

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל