מצוות התלויות בארץ ע”י שליח

רבני בית ההוראה
כ"ב אייר ה'תשע"ז

שאלה:

שלום רבנים
א) האם יהודי שיש לו אדמה מרכושו בא”י (או שתמכוון לקנות), ושהוא תושב חו”ל יכול למנות יהודי שהוא תושב הארץ שיהיה שלוחו לצורך מצוות התלויות בארץ (כגון: תרומות,מעשרות, שמיטה וכו”) ולאחר ביצוע המצווה היא למעשה נחשבת כאילו הוא בעצמו ביצע אותה? או לא! חייב לקיים אותן מצוות בגופו ולא ע”י שליח? כלומר כמו שמצוות תפילין שאין אפשרות למנות שליח לקיימה, כך גם מצוות התלויות בארץ?
ב) ומהי ההגדרה של שלוחו של אדם כמותו?
אודה לכם על תשובתכם.

תשובה:

שלום רב,

א. ודאי שהוא יכול למנות שליח לתרום תרומה וכו’, עצם דין שליחות נלמד מתרומה – (אתם – גם אתם – לרמות את השליח – קידושין מא,ב). מצוות אלו אינם נחשבים למצוות שבגופו.

ב. שלוחו של אדם כמותו מדבר בדיוק על הדוגמא הזו, שצריכים להחיל חלות תרומה על הפירות, ובמקום שבעל הבית עושה את זה, השליח עושה את זה, וזה נחשב כאילו הבעלים עושה זאת. אולם ברור שזה לא בדיוק כמו שהבעלים בעצמו עושה את המצווה שהרי כבר אמרו חז”ל מצווה בו יותר מבשלוחו, ולכן אמרו בב”מ כב,א שאם אתם תרם תרומה למישהו אחר בלי ידיעתו, אין זה נחשב לזכות גמור עבורו משום שמצווה בו יותר מבשלוחו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים