אכילת אפיקומן בשני מקומות – מחדר לחדר

רבני בית ההוראה
י"ח אייר ה'תשע"ז

שאלה:

באכילת אפיקומן מצינו שצריך לאכלו במקום אחד ולא בב’ מקומות וכמו בק”פ. ויל”ע באשה שאכלה חלק מן האפיקומן כאן ושוב הלכה לחדר אחר לבדוק למה התינוק שלה בוכה ובלעה שם מה שבפיה, נמצא שאכלה בב’ מקומות. כעת חוזרת למקומה הראשון האם יכולה להמשיך ולגמור אכילת אפיקומן כאן דהדרא לקיבעא קמא, או דילמא היות ואכלה גם במקום התינוק נמצא שעכשו כשתמשיך לאכול במקומה הראשון עוברת שוב על האיסור לאכלו בב’ מקומות וא”כ אין לה עצה לגמור הכזית אפיקומן. [כמובן שכל הספק הוא רק לפמש”כ בשועה”ר דהאיסור לאכול בב’ מקומות הוא אף באכלה רק פחות מכזית].

תשובה:

  שלום רב,

נדון זה הוא בהנחה ששינוי מקום מחדר לחדר נחשב שינוי מקום, אבל בביאור הלכה בסי’ קעח נראה שבדיעבד סומכים שאינו שינוי מקום [ולא מצד שדעתו על כך, שזה פשיטא ובזמנינו משנים מחדר לחדר אף לכתחילה, אלא בגלל ששינוי מקום הוא רק מבית לבית]. וא”כ אין כל בעיה באפיקומן.

 

3 תגובות

  מרדכי:

  אפיקומן וק”פ בב’ מקומות לא תלוי בקדוש במקו”ס או שינוי מקום לברכה כדמוכח בסוגיא פסחים

  רבני בית ההוראה:

  נשמח אם הרב יפרט את ההוכחה [כמובן הנושא שלנו הוא לא מה היה בדעתו של האדם, שכן לענין זה בזמנינו אף לכתחילה ניתן לשנות מחדר לחדר, אלא הא בכלל הבית כולו נחשב מקום אחד או שנים, כמבואר בביאור הלכה].

  מרדכי:

  מפורש כן בפסחים פו. וגם במ”ב תעח ד’ דאפי’ ב’ שלחנות בחדר א’ יש בעיה מצד אכילה בב’ מקומות [ואי”ז קשור בכלל לקדוש וברכות ששם הענין שאין לעשות הפסק משא”כ כאן שיש איסור שהק”פ לא יאכל בב’ מקומות ויש בזה הגדרות מה נחשב שני מקומות וכאמור שאף בחדר אחד יתכן דנחשב כמקום אחר]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *