אזכרה של אמא בעת מחזור

רבני בית ההוראה
י' אייר ה'תשע"ז

שלום ,
בעוד שבועיים אני עולה לבית
העלמין לאזכרה שנה של אימי ,
ובאותו היום אני אמורה לקבל
מחזור , האם מותר לי לעלות
לבית העלמין ? האם זה בסדר ?

תשובה:

שלום רב,

 

מנהג הוא שלא עולים לבית הקברות בעת מחזור. אולם אם את חייבת לעלות כמו באזכרה של אמא ז”ל את יכולה לעלות גם בעת מחזור.

מקורות:

משנ”ב סי’ פח ס”ק ז כתב שנהגו שלא להכנס לבית הקברות עד שיטבלו, וכ”כ בשו”ת פרי השדה (ח”ד סי’ צג אות ב’ תשובת הגר”י שוורץ חתן המחבר, וכתב שם שכן מורה ובא חמיו), אולם המנהג הוא שרק בזמן שרואה דם אינה נכנסת, אך לאחר מכן נכנסת, ומשום כך הבתולות נכנסות לבית הקברות, , כמו שכתב בלקט הקמח החדש (סי’ פח), ובספר טהרה כהלכה (ח”א פי”ד סעיף קל), וכ”כ בנטעי גבריאל (נדה ח”א פמ”ב סעיף ו, אמנם מה שהביא שם בשם הדעת תורה אין זה נמצא בדע”ת להתיר), ובספר נשמת ישראל (ח”ב סי’ לו) האריך בזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים