ברכה על מופלטה

רבני בית ההוראה
ה' אייר ה'תשע"ז

שאלה:

לכבוד הרבנים שלום רב. מה ברכת ה”מופלטה” והאם היא חייבת בהפרשת חלה?

תשובה:

בספר נתיבות המערב (מנהגי ברכות הנהנין אות כב) כתב שנהגו לברך עליה בורא מיני מזונות, וציין לזה כמה מקורות. וכן העלה הגאון רבי שלום משאש זצ”ל בשו”ת שמש ומגן חלק ד’ (סימן ל”ח), ובספר שופריה דיוסף (סימן כ”ד). [וכן פסק בברכת ה’ חלק ב’ (עמוד רט”ו). עיין שם טעמו].
עיקר טעמו של הגר”ש משאש זצ”ל שם לברך מזונות מפני שבלילתה של המופלטה היא בלילה רכה, ולכן למרות שזה קמח ומים כמו לחם מברכים מזונות.

לענין הפרשת חלה, כיון שזה נאפה ללא מים יש להפריש, אבל לא בשעת הלישה כיון שזו בלילה רכה, אלא לאחר האפייה, כמובן בתנאי שיש שיעור חלה.כמובן דין אמור כשיש רק מעט שמן שלא ידבק אבל בהרבה שמן דינו כבישול ואין הפרשת חלה. בלינצ’עס שאין להם בכלל תואר פת אין מפרישים מהם חלה.

3 תגובות

  יעקב:

  יש לציין שהעיסה בלולה עם מים אולם מכיון שזו עיסה רכה וברכתה מזונות האם על כך מפרישים חלה או לא?

  רבני בית ההוראה:

  על זה כתבתי שאם היא נאפת מפרישים אבל לאחר האפייה, ורק אם היא מתבשלת או שהיא נוזלית ממש כמו בלינצ’ס לא מפרישים.

  א.מ.מ:

  לא ראיתי כיום ממי שעושה את זה מבלילה רכה אלא עבה, אך פותחים את הבצק דק מאוד עד כמעט שקוף, וי”ל שמחמת דקותו אין תוריתא דנהמא. ויש הפותחים את הבצק בשמן, כך שיש לצרף פהב”כ (על אף שלא נילוש עמו לרוב דקותו המעט שמן עמו נפתח הופך אותו לשומני). כל זה ליישב המנהג.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *