קביעת אזכרה לאחר שנה ראשונה

רבני בית ההוראה
א' ניסן ה'תשע"ז

שאלה:

שלום רב,
אבא שלי נפטר בשנה שעברה ב ו’ ניסן ונקבר בז ניסן. קבענו כבר את האזכרה לפי יום הקבורה- לז ניסן. האם זה נכון מבחינת ההלכה או שיש צורך בכל זאת גם אחרי שנה לקיים את יום האזכרה לפי יום הפטירה?
תודה רבה.

תשובה:

שלום רב

כיון שלא היו שלושה ימים בין הפטירה לקבורה הקובע גם בשנה הראשונה הוא יום הפטירה.

מקורות:

לענין סיומה של השנה הראשונה נחלקו בזה  הט”ז והש”ך בסי’ תב אם הולכים לפי יום הקבורה או יום הפטירה, והש”ך כתב שם שאם יש הפסק של ג’ ימים יעשו ביום הקבורה כדי שלא יהיו פחות ימי אבילות, והמשנה ברורה בביה”ל סי’ קל”ב כתב בפשיטות שהולכים לפי יום המיתה בכל גווני, וכן בסי’ תקס”ח ס”ק מ”ד. אמנם כתב שם שאם היה הפרש של כמה ימים בין הפטירה לקבורה יעשו יארצייט בשנה ראשונה גם ביום הקבורה, ובאגרות משה יו”ד ח”ג סי’ ק”ס כתב שמנהג העולם כשהיה ביום השלישי לעשות ביום הקבורה. אך במט”א כתב בשם כנסת יחזקאל סוף סימן מ”ד שלעולם הולכים אחר יום המיתה, וכן פסק המהרש”ם ח”ג סי’ ר”ב. אבל בשאר שנים לכל הדעות הקובע הוא יום הפטירה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים