תפילין אשכנזיות לבני ספרד

רבני בית ההוראה
כ"ט אדר ה'תשע"ז

שאלה:

שלום רב
קניתי תפילין בבית חבד אני ספרדי ואמרו לי שהתפילין אשכנזיים האם מותר לי להתפלל איתם.
תודה ויום טוב

תשובה:

שלום רב.

מי שלא מצויות בידו תפילין הכתובות לפי מסורת אבותיו רשאי להניח תפילין הכתובות לפי מסורת אחרת בין אשכנזי בין ספרדי, לפי שכל הכתבים כולם מרועה אחד ניתנו ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. אולם, לכתחילה ודאי ראוי לכל אדם לקנות תפילין לפי מסורת אבותיו.

מקורות:

על כך שכל סוגי הכתב כשרים בתפילין, ראה שו”ת מהרש”ם ח”ב סי’ קב, שו”ת ברית יעקב יו”ד סי’ סז, ס’ לדוד אמת לחיד”א סי’ יג, ושו”ת השיב משה יו”ד סי’ נא. אמנם, בשערי תשובה בסי’ לו הביא שהמהר”ם חביב הח מיר בזה, אולם, כל הפוסקים חלקו עליו בזה, ויש אומרים שדבריו אמורים לענין קהילות שנהגו לכתוב את האות נ’ כמו ג’, ובזה אסר, ודבר זה אינו מצוי בזמנינו.

יש שפקפקו בהיתר זה לענין כתב האר”י שכותבים את הי’ שעל הצד”י הפוכה [ראה חזון איש סי’ ט ס”ק ו], אולם, להלכה הסכימו רוב הפוסקים שאף זה כשר, ראה שו”ת השיב משה שם, ס’ אמרי שפר כלל ה’ בשם גדולי וחכמי ירושלים, שו”ת מנחת יצחק ח”ד סי’ מז, שו”ת שבט הלוי ח”י סי’ ז, שו”ת יביע אומר ח”ט סי’ קח, וס’ הליכות שלמה פ”ד אות כב. ויש שהעידו שהחזון איש חזר בו מחומרא זו כמבואר בשו”ת מנחת יצחק שם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *