מנהג עוקר הלכה?

רבני בית ההוראה
כ"א אדר ה'תשע"ז

שאלה:

שלום וברכה,
יש אצלנו בבית הכנסת מישהו שאומר ש״מנהג קודם להלכה״ ולכן להמשיך לנהוג ככה
יש לציין שיש כמה מנהגים הפוכים לגמרי מהנאמר בשולחן ערוך

לא מקשיבים לו, פשוט כל פעם הוא פותח את הדיון הזה מחדש, יש איפה שכתוב שההלכה קודמת באופן שההלכה והמנהג סותרים?

תודה

תשובה:

שלום רב

ברור לכל בר דעת שההלכה קודמת לכל והיא המחייבת, שהרי כאשר המנהג סותר להלכה הוא מנהג של טעות… אלא שבמקום שההלכה רופפת, כלומר לא ידועה הכרעה ברורה ויש מחלוקת הפוסקים וכו’, הולכים אחרי המנהג, ועל זה אמרו מנהג עוקר הלכה. ראה ביאור הענין בס’ הישר לרבינו תם סי’ תקלז, מחזור ויטרי סי’ רכז. בדיני ממונות מנהג עוקר לפעמים הלכה כיון שלכתחילה עשו עסק על דעת המנהג, ראה סמ”ע חו”מ סי’ רא ס”ק ב, אבל זה כמובן לא נוגע לנושא שלך…

וכן מפורש במגן אברהם סי’ תרצ ס”ק כב, שאין ללכת אחרי המנהג אלא אם הוא מנהג ותיקין שידוע שמקורו בגדולי הפוסקים שקיבלו כך איש מפי איש, אבל אם לא ידוע מקורו ובהלכה נראה אחרת, הוא ודאי טעות.

בהצלחה.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים