חוזר ונעור בפסח

רבני בית ההוראה
כ"א אדר ה'תשע"ז

שאלה:

שלום
אם אומרים שחמץ שנתערב קודם פסח אינו חוזר וניעור לשם מה צריך כשרות לפסח במשקאות קלים או בקופסאות שימורים שגם אם יש שם חמץ זה ודאי בטל בשישים?

תשובה:

שלום רב

ראשית יש לדעת, שבענין זה יש חילוק בין תערובת של לח בלח ליבש ביבש. לח בלח כמו בירה ויין שמתערבים לפני פסח, אם היה ביטול בשישים מותר לשתות בפסח, ואם התערבו בפסח – אסור אפילו במשהו. אבל יבש ביבש, כמו חתיכת מצה חמץ שהתערבה בחתיכות מצה של פסח, אף שחלו כל כללי הביטול לפני החג חוששים לדעות שבפסח האיסור חוזר וניעור, ואסור לאכול את כל התערובת.

זה לסיכום הדינים, למעשה הסיבה שמצריכים כשרות ועוד הרבה חומרות אחרות, ראשית יש לחוש שמא התערב דבר יבש [צד רחוק] שנית הרי אמר האר”י שהנזהר בחמץ אפילו במשהו לא ינזק כל השנה, לכן בפסח מחמירים הרבה מעבר לנדרש על פי כללי ההלכה הרגילים.

מקורות:

ראה שו”ע סי’ תמז סעי’ א, ד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים