וסת לאחר הלידה

רבני בית ההוראה
כ"א אדר ה'תשע"ז

שאלה:

אשה שהיתה לה וסת קבוע של דילוג למשל מל”ב יום לל”ב יום ונתעברה וילדה והיתה מינקת וכו’ אם חזרה לוסת ראשונה או לא. ושאלתי אם מיד חוזרת או עד שתראה פעם אחת באיזה יום שיהיה או דוקא אחר ראית ב’ פעמים בהפסקה של ל”ב יום בין ראיה לראייה או שאינה חוזרת כלל לוסת שהיתה לה קודם לכן.

תשובה:

שלום רב

אני מבין שכוונתך לווסת הפלגה ולא לדילוג. למעשה, ברגע שראתה פעם אחת אחרי הלידה חוששת לוסתה הקבוע, כמבואר בסי’ קפט סעי’ לד ובש”ך שם ס”ק עו, וראה סוגה בשושנים סי’ י סעי’ ח.

2 תגובות

  • מאת יונתן קוהן:

    יישר כחך. ומה דינה אחרי לידה ובתוך ב’ שנים של הנקה. ואם יש חילוק בין מינקת תוך הב’ שנים לאינה מינקת תוך הב’ שנים?

  • מאת רבני בית ההוראה:

    בזמנינו אין כל כך משמעות לכ”ד חודש, כיון שכמעט ואין בנמצא נשים שאינן חוזרות לראות וסתות הרבה קודם לכן, כן הורה הגר”ש וואזנר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים