הכשר לפסח בצלחת שהונח בה מאכל קר

רבני בית ההוראה
כ"א אדר ה'תשע"ז

שאלה:

שלום

צלחת שהונח בה מאכל קר האם צריכה הגעלה?
שמעתי שכאשר המאכל קר הצלחת לא בולעת ולא פולטת, האם נכון.

תודה

תשובה:

שלום רב

אכן אם השימוש היה רק קר די בנקיון יסודי.

ערב טוב.

6 תגובות

 • מאת משה:

  לספרדים שהולכים אחר רוב תשמיש, האם לפ”ז סכין שרוב תשמישה היה קר אפשר להסתפק בנקיון יסודי?

 • מאת רבני בית ההוראה:

  לא. רוב תשמיש זה נושא באופן ההכשרה, אבל לא כדי להמנע מהכשרה לגמרי…

 • מאת משה:

  אז אני רוצה להבין –
  שימוש בקר לא בולע ולא פולט, ולכן אם הסכין היה בשימוש בחם אפ’ פעם אחת עליי להגעיל אותו כיון שבכה”ג הוא בלע?
  אני חשבתי ששימוש בקר כן בולע אלא שמספיק לנקות יסודי עם שטיפה כי כבולעו כך פולטו..
  אז האפשרות הראשונה שכתבתי היא הנכונה?
  ממש תודה!

 • מאת רבני בית ההוראה:

  האפשרות הנכונה היא הראשונה.

 • מאת שלומי:

  לגבי מה שנידון כאן האם צונן בכלל תשמיש, כתב המשנ”ב (תנא ס”ק מה) כדעת הרשב”א “וה”ה כלים שמשתמשין בהן בצונן די להן בשטיפה לדעה זו אף על פי שלפעמים השתמש בהן בחמין”.

 • מאת רבני בית ההוראה:

  נחדד את הענין: כאשר כל השימוש הוא באיסור או בהיתר, צדקו דבריך שהולכים אחרי רוב תשמיש אפילו בצונן, כיון שהבליעה אינה בת יומה ולא הטריחוהו בכך. אבל אם ההבדל אינו רק צונן וחם, אלא הצונן היה תמיד בהיתר ללא חמץ והחם לבדו היה בחמץ, גם לדעת השו”ע אין הולכים אחר רוב תשמישו, ראה חזון איש סי’ קיט ס”ק טו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים