האם דירה של חולה צליאק צריך בדיקת חמץ?

רבני בית ההוראה
21 Adar II 5777

שאלה:

האם חולה צליאק הגר לבד בדירה וכמובן אינו צורך חמץ בכל ימות השנה צריך להכשיר את ביתו לפסח ?

תשובה:

שלום רב,

במשנה בתחילת מסכת פסחים וכך נפסק בהלכה שבית שאין מכניסים בו חמץ אינו צריך בדיקה. אבל השאלה היא האם אכן זה המצב, האם זה מוגדר כבית שאין מכניסים בו חמץ. אחת הדוגמאות שהמשנה מביאה למקום שצריכים לבדוק הוא מרתף היין שבדרך כלל כמובן אין חמץ, אולם לפעמים האיש בא להוציא יין ופתו בידו, לכן צריכים בדיקה. ואם כך, למרות שאותו אדם בגר בדירה נניח אינו צורך חמץ כלל, יתכן שבאו מבקרים, ואולי היה חמץ בידיהם, לכן קשה לקבוע שאכן בית זה לא צריך בדיקה.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *