יין של שביעית לאחר זמן הביעור

רבני בית ההוראה
15 Adar II 5777

שאלה:

שלום, קיבלתי במתנה בקבוק יין של שביעית (יקב רמת הגולן) שכתוב עליו שהוא של אוצר בית דין תשע”ה. על התווית מאחורה מצוין זמן ביעור ערב פסח תשע”ו. מה אני צריך לעשות עם היין?

תשובה:

שלום רב

פירות שביעית שלא הופקרו או שלא היו ברשות אוצר בית דין בזמן הביעור [ביין הזמן הוא פסח של שנה שמינית], הרי הם נאסרים בהנאה. וכדין כל דבר הקדוש בקדושת שביעית שעבר זמן הביעור [רמב”ם שמיטה פ”ז ה”ג]. אולם אם היה ברשותו בזמן הביעור רק כדי מזון ג’ סעודות [דהיינו לכל בני הבית והוא כבקבוק וחצי לכל סועד], מותר בהנאה.

במקרה שאדם שגג ולא ידע שכבר הגיע הזמן נחלקו בכך הפוסקים, ראה חזון איש סי’ יד שאסר, אולם, הגרש”ז אויערבך במנחת שלמה סי נא מיקל על פי דברי החרדים בפרק ביעור פירות שביעית, וטעמו, משום שסיבת האיסור זה קנס, ואין מקום לקנוס אדם שלא ידע מהלכה זו. לכן יש מקום לסמוך על דעת המקילים, להוציא את היין או הפירות החוצה ולעשות ביעור על ידי הפקר עכשיו, ואז אפשר לשוב ולזכות בפירות מיד.

אם היין היה ברשות האוצר בית דין בזמן הביעור, אין בעיה.

4 Comments

  איתי:

  אשמח לדעת איך עושים את ההפקר?

  רבני בית ההוראה:

  מוציאים מהבית ומפקירים בפני שלושה ידידים [אנשים אחרים עלולים לקחת את היין לעצמם…].

  שלום:

  מה עושים אם יין של שביעית מקולקל ? לשפוך? לדרוק? האם זה משנה אם הוא אוצר בית דין או היתר מכירה?

  רבני בית ההוראה:

  אחרי שהתקלקל ניתן לעטוף היטב בשקית ולזרוק לאשפה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *