משלוח מנות שניתן לפני פורים כדי שיזכה בהם בפורים

רבני בית ההוראה
י' אדר ה'תשע"ז

שאלה:

האם ניתן לקים משלוח מנות’ באופן שמביאים אותם למקבל לפני פורים ואומרים שיזכה בהם -,בו ביום’

תשובה:

שלום רב,

לכאורה יצא ידי חובה. יש נידון באחרונים אם אדם שלח משלוח מנות לפני פורים בדואר שמגיע ליעדו בפורים האם יצא ידי חובה (ראה באר היטב תרצה ס”ק ז, שו”ת מהר”י אסאד או”ח סי’ רז). א”כ אם הוא יוצא ידי חובה בכך שזה הגיע ליעדו בפורים למרות שנשלח לפני פורים. לכאורה גם באופן שהוא נותן לו בידו אבל אומר לו לזכות בזה רק ביום הפורים ורק אז הוא יכול להשתמש בזה. אולם לדעת הערוך השולחן (סי’ תרצה סעי’ יז) שאינו יוצא ידי חובה במשלוח בדואר, אפשר שגם בכה”ג אינו יוצא ידי חובה. ראה באורחות רבינו ח”ג עמוד נה שהובא שהקהילות יעקב הסתפק בזה, וצידד שיצא ידי חובה.

 

2 תגובות

  ויזן ישראל:

  תודה רבה
  יש נקודת ספק שלא קיבלה התיחסות.
  ב,משלוח מנות’ שכבר הגיעו ליד המקבל קודם פורים על דעת שיהיה שלו באופן דיני רק בפורים.
  האם בפורים עצמו התחדש למקבל ,אהבה וריעות’ לפי ה,מנות הלוי’,ואולי כיון שהגיע אליו קודם,אין די במה שנהיה שלו מכח התנאי אבל לא הגיע לרשותו היום.
  בכבוד רב

  רבני בית ההוראה:

  יתכן שאתה צודק. מצד שני יתכן שזה רק הגדר של החיוב. ולא נכנסים באופן ספציפי לכל מקרה אם יש אהבה ורעות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *