משלוח מנות בשותפות

רבני בית ההוראה
י' אדר ה'תשע"ז

שאלה:

האם יוצא ידי חובת משלוח מנות בשותפות?
האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בדין זה?

תשובה:

שלום רב,

כתבו הפוסקים שניתן לצאת ידי חובה במשלוח מנות בשותפות אם יש כדי שיעור משפלוח מנות לכל אחד מהמשתתפים. ראה הליכות שלמה תשרי -אדר עמוד שלז, שו”ת בית אבי”י ח”ב סי’ מג, ליקוטי תשובות והנהגות הגר”מ שטרנבוך עמוד שעח, שו”ת רבבות אפרים ח”א סי’ תנט אות ב’.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *