שרטוט במגילת אסתר

רבני בית ההוראה
1 Adar II 5777

שאלה:

בזמן תיקון אותיות במגילה, יש חשש שנמחק גם השרטוט. קשה להבחין בזה. מה לעשות?

תשובה:

שלום רב

אמת הדבר שהמגילה צריכה שרטוט כמו בספר תורה, כמבואר במס’ סופרים פרק יג, אבל אם קשה להבחין שנמחק אין חשש… כמו כן ראה פסקי תשובות סי’ לב אות יא שכתב שלא שמענו מעולם שידקדקו לעיין בספרי תורה ישנים אם נמחק השרטוט, כיון שהיה בתחילה, וכל שכן במגילה שבלאו הכי אפילו אם נכתב מיעוטה בפסול עד חציה עדיין היא כשרה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *