פסח בשנת האבל

רבני בית ההוראה
א' אדר ה'תשע"ז

שאלה:

א. האם מותר בשנת אבל לנסוע לפסח לבית מלון ?
ב. האם יש הבדל אם נוסעים רק לחג הראשון ?
מדובר במשפחה שהיתה תמיד בפסח בביתה, אולם לאור הנסיבות, יש קושי בעניין.
ג.. יההורה סיים את חודש האבלות, אולם הילדים הבוגרים שבבית עדיין בשנה – האם זה משנה ?
ד. האם יש שינוי בהנהגות ליל הסדר בשנת אבל ? ובפסח בכלל ?
ה. לגבי חול המועד, אילו פעילויות מותרות ואילו אסורות [טיולים למשל].
ו. האם בשנה הראשונה כבר נשארים לתפילת יזכור בשביעי של פסח ?

תשובה:

שלום רב

מותר לנסוע למלון למשך החג, אולם אין להשתתף שם במסיבות משותפות לכלל האורחים, שכן זה בכלל האיסור של מסיבת מרעים האסורה כמבואר בשו”ע בסי’ שצא, או טיולים שיש בהם שמחה כמבואר שם סי’ שצד [סיורים שהנסיעה אליהם אינה כרוכה בשמחה אלא טכנית, יש להקל]. אין שינוי בהנהגות ליל הסדר.

בענין אמירת יזכור בשנה הראשונה יש בזה שני מנהגים יש אומרים שאין לומר בשנה הראשונה וכ”כ בקצושו”ע סי קל”ג סעיף כ”א שנוהגים שאבלים בתוך השנה יוצאים מבית הכנסת. ובספר כרם שלמה (או”ח סי’ תרסח) כתב שהטעם הוא משום שלא יעוררו באבלם בכי ויבלבלו את האחרים. וכך גם הובא בדינים והנהגות של החזון איש פרק יח אות ג’, אולם ציין שם שאין צורך לצאת מבית הכנסת. מאידך יש שכתבו שאומרים יזכור גם בשנה הראשונה, ראה בספר סוכת שלום כלל ו’ סעי’ א’, דרכי חיים ושלום להגאון ממנקאטש אות תקה. וכך ראיתי גם בספר הליכות חיים עמוד קעא בשם האדמו”ר קלוזינבורג זצ”ל (בעל השפע חיים), שכך הורה למעשה. וראה גם בספר הליכות שלמה (תפילה עמוד קצא) בשם הגרש”ז אוירבך זצ”ל שהורה לבניו בשנת אבלות על אמם לומר יזכור. והוסיף, כי מי שחושב שיכול להתאפק ולא לבכות ויפריע לאחרים, יכול לומר יזכור גם בשנה הראשונה.

בשורות טובות.

 

2 תגובות

  • מאת מנחם:

    מה לגבי ליל סדר משותף במלון או עם משפחה נוספת שאינם אבלים [שלא נהגו כך בשנים קודמות], האם מותר ?

  • מאת רבני בית ההוראה:

    מותר. ראה חי’ הר”ז מרגליות אבלות אות כג.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים