קידוש על יין מדאורייתא או מדרבנן

רבני בית ההוראה
כ' שבט ה'תשע"ז

שאלה:

שלום כבוד הרבנים

רציתי לדעת מי תיקן קידוש על יין?

תשובה:

שלום רב

עצם מצות הקידוש היא מן התורה שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, אבל אמירתו על היין היא אכן מתקנת חכמים, כמובא בגמרא בפסחים דף קו עמוד א: תנו רבנן זכור את יום השבת לקדשו – זוכרהו על היין. ככל תקנות חכמים אף תקנה זו היא מאנשי כנסת הגדולה.

אמנם יש שסברו שהקידוש על היין הוא מהתורה ראה דברי המפרש [יש אומרים שהוא רש”י] בנזיר ג ב, וס’ המכריע סי’ עא, ס’ העיתים סי’ קמו, וראה בעמק שאלה לנצי”ב שאילתא נד בדעת רבינו יונה. אולם הכרעת רוב הראשונים שהקידוש על הכוס הוא דרבנן, ראה ר”ן וריטב”א בשבת כג א, תוס’ רי”ד פסחים קו, שבלי הלקט קל, בה”ג הל’ קידוש והבדלה ועוד רבים, וכן העיקר לדינא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים