שחט יהודי את רוב הסימנים והגוי משלים אחריו

רבני בית ההוראה
א' שבט ה'תשע"ז

יהודי ששחט בהמה ברוב סימנים ולאחר שיצאה נשמתה בא הגוי והשלים השחיטה האם תחשב שחיטה כשרה או לא .

תשובה:

שלום רב

השחיטה באופן זה כשרה.

מקורות:

ראה ש”ך יו”ד סי’ ב ס”ק כז, שכן מוכח מדברי הפוסקים, ופלפל ביישוב קושית הדרישה שהקשה במה שונה הדבר מ”שהייה במיעוט בתרא” שסבר רש”י שיש בכך לפסול את השחיטה. כמובן שהנדון באופן שעוד לא יצאה נשמתה, שאם כן הוא מחתך בשר בעלמא, אלא באופן שעדיין היא מפרפרת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *