כהן שחי עם גויה האם נושא כפיו?

רבני בית ההוראה
א' שבט ה'תשע"ז

שלום
אנחנו משפחה של כהנים
ואבא שלי עכשיו התחיל לחיות עם גויה .
האם התבטל אצלו הדין כהונה ? ומה לעשות עם אני רואה שקוראים לו לתורה בתור כהן או נשיאת כפיים.

תשובה:

שלום רב,

אם גויה אסור לחיות בין אם הוא כהן ובין אם לאו. אבל אם הוא כהן לעולם הוא ישאר בכהונתו ולא משנה אם הוא עובר על איסורים כאלה או אחרים. אבל שאין נוהגים בו בקדושתו. כלומר, לא נותנים לו לעלות לדוכן. ראה שו”ע או”ח סי’ קכח סעי’ מ’: “כהן שנשא נז גרושה, לא ישא כפיו ואין נוהגין בו קדושה אפילו לקרות בתורה ראשון ואפילו גירשה או מתה, פסול עד שידור הנאה על דעת רבים, מהנשים שהוא אסור בהם”. ראה עוד כאן בענין.

תגובה אחת

    אברהם קמחי:

    עיין גם בב״י סי׳ ו׳ בשם אורחות חיים, שמתבטה בצורה מאד חריפה על כהן שנושא גרושה או אחת מן הפסולות, וכתב עוד ״דאי חיישינן דאזיל לדוכתא אחרינא ופריס ידיה קייצין ליה לראש אצבעותיה וקבעין ביה מומא דלא ליפרוס ידיה״. ובשם הרמב״ם בתשובה (סי׳ קנ׳) ״וחייב לסקול ארונם ולהראות שמחה וששון באבדם״ וכו׳ עיי״ש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *