האוכל בשוק – כשר לעדות?

שלום לרב רציתי לשאול האם מי שאוכל בפראק בפינה או בפרק שהוא רק מה דינו בענין עד יכול להיות? תודה רבה

תשובה:

כיון שרגילים לאכול שם והנהגה זו אינה גסה ובולטת זה בסדר.

מקורות:

ראה בקידושין מ,ב שם הובא: האוכל בשוק דומה לכלב [שגם הוא אוכל בשוק], ויש אומרים שהוא פסול לעדות. ופירש רש”י מאחר שאין לו בושת פנים ואינו מקפיד על כבודו “אינו בוש בעצמו וליפסל”. והקשו שם בתוספוץת שהרי במשנה במעשרות מבואר שתלמיד חכם אינו ראוי שיאכל בשוק,  כלומר דווקא ת”ח ולא שאר אנשים. ונאמרו בזה כה תירוצים. רבינו חננאל תירץ שהאוכל בשוק הרי הוא כמו כלב זה רק שהוא חוטף ואוכל. והתוס’ הוסיפו שהוא גוזל מאנשים פחות משווה פרוטה. ותירוץ נוסף הביאו שם, שהנחשב לדומה לכלב הוא אוכל וטועם מכל אחד המוכר שם. וכן הביא תירוץ בשם ר”ת שיש הבדל אם הוא אוכל פת או דברים אחרים. ומה שהחשיבו ככלב זה רק מי שאוכל פת.

וראה עוד בסמ”ע (חו”מ סי’ לד ס”ק מד) על הדברי השו”ע שהביא את הדין שמי שאוכל בשוק הוא פסול לעדות. שיש שתירצו שיש חילוק בין אם הוא אוכל בפני אנשים נוספים או רק לבד ללא אנשים. כלומר, לפי חילוק זה כל אדם לא ראוי שיאכל בפני אנשים נוספים בשוק.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לפי הסמע אם אוכל עם אישתי נחשב לבד ? ועוד לבד האם הכונה שהמקום שאוכלים בו לא אמורים לבוא אנשים? ומה הדין אם רגילים לבוא ובסוף בזמן שאכל לא באו נחדב שאכל בשוק?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל