הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה

רבני בית ההוראה
י"ב טבת ה'תשע"ז

ערב טוב

בגמרא בבא בתרא קמט, מופיע הסיפור על רב מרי בר רחל והפקדון שהיה בידי רבא, ושם ברש”י הוא אומר את עניין “לידתו שלא בקדושה והורתו בקדושה”, ורציתי לשאול, מה בכלל הענין של לידתו שלא בקדושה והורתו בקדושה קשור לכאן, הרי לאחר המעשה של ההריון כבר האבא לא קשור לילד, זהו, עשה את שלו, אז מה משנה שהוא מתגייר עכשיו? מילא אצל האמא לאחר ההריון היא עוד עתידה להוליד אותו, אבל האבא מה קשור?

תודה

תשובה:

דבר ראשון המקרה הוא כמובן הפוך, הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה. אולם שאלתך מה החסרון בכך שהאב היה גוי בגרע העיבור, הרי ממילא הדין הוא גוי הבא על בת ישראל אפקריה לזרעיה ואינו קשור עם העובר כלל. והילד הוא יהודי גמור. אכן כך. אבל בכל זאת יש בזה איזה חסרון ולכן קוראים לו כך. לדוגמא, אם מרי היה בת היא היתה פסולה לכהונה מצד היותה בת גוי (מחלוקת באבה”ע סי’ ד’ ולהלכה אם לא נשאת לא תנשא).

כמו כן, בגר וגריות שהתגיירו שגזרו חז”ל דין הבחנה שלשה חודשים להבחין בין זרע שנזרע שלא בקדושה לזרע הנזרע בקדושה, זה גם לא חייב להיות משהו ביחס, שהרי יתכן מאד שאם האמא התגיירה בעודה בהיריון הולד כשר ואינו נחשב לגר (בפרט בארבעים יום הראשונים של יצירת הולד – ראה בקובץ הערות (סי’ עג ס”ק יב) בשם רבו מרן הגר”ח סולביצ’יק, שבגיור בתוך ארבעים יום לעיבורה, לא חל על העובר שם גיורת כלל, והוא ישראל לכל דבר). אבל בכל זאת יש בו איזה פסול של הורתו שלא בקדושה ולכן זוהי ההגדרה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים