אמירה לגוי בשבת / נטילת ידים לכהן במנין מצומצם

רבני בית ההוראה
ו' טבת ה'תשע"ז

שלום וברכה, לדעת הרב עובדיה זצ”ל,
במידה וכבה האור בשבת וכל הבית חשוך לגמרי.
באיזה אופן ניתן לומר לגוי להדליק?
מה החילוק לגבי נורת לד ונורת להט?
מה הדין לגבי הנורה של המקרר ששכחנו לכבות לפני כניסת השבת?

במנין של 10, האם הכהן יכול לצאת בחזרת הש”ץ בכדי ליטול ידיים?

תשובה:

שלום רב

עצם ההנחה שיש שסבורים לומר שאמירה לגוי לעשות מלאכה דרבנן מותרת בכל מקרה של צער אינה מדוייקת, שכן במשנה ברורה סי’ שכח ס”ק ג ופג כתב, שאם אדם סובל ממיחוש כל שהוא ונזקק למשקה חם אסור לומר לגוי להביא לו משקה כזה דרך כרמלית [שההוצאה אליה אסור רקמדרבנן] אף שזה שבות דשבות, כיון שאינו חולה ממש ורק סובל ממיחוש בעלמא. ולכן אם הבית ממש חשוך וקשה מאוד לתפקד ויש ילדים יש מקום לדון במלאכה דרבנן, אבל אם אין צורך גמור יש להחמיר.

כמו כן, אמת שהגר”ע יוסף נוקט שהדלקת לדים היא מלאכה דרבנן, אולם רבים מאוד מפוסקי זמנינו חששו בזה לדעת החזון איש הידוע שסבר שיש בכך איסור של בונה, וממילא לדבריהם זו מלאכה דאורייתא ולא דרבנן. ולכן גם מי שבדרך כלל הולך לפי פסקי הגר”ע יוסף זצ”ל, אם יוכל להחמיר בענין זה לחשוש לאותם דעות תבוא עליו ברכת הטוב. ושוב הכל לפי הענין.

הדרך היחידה היא להזמין את הגוי הביתה שיבוא לאכול משהו טוב, והוא ידליק את האור לצרכו, ואז אפשר לומר לו שלא יכבה אותו כשהוא יוצא…

גם לגבי המקרר אין עצה אחרת אלא שיבוא ויפתח לצרכו, ואז כשיהיה פתוח מותר להוציא כל מה שרוצים, אבל לו לסגור לבד, אלא לרמוז לו לסגור [לגבי הסגירה מותר רמז אפילו שהיא לצורך היהודי כיון שאין בכך הנאה אלא מניעת הפסד.

במקרה שהמקרר שלכם הוא מהשנים האחרונות, יש להתקין לו התקן שבת, כיון שהוא פועל על חיישינים שקובעים את פעילותו בכל סגירה ופתיחה, והבעיה היא לא רק הנורה. יש לפנות בענין זה למשמרת השבת.

לגבי שאלתך בענין הכהן ראה בהרחבה כאן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *