טלטול מוקצה לאחר קבלת שבת

רבני בית ההוראה
ג' טבת ה'תשע"ז

שלום,
קיבלתי עליי את השבת בפה לאחר שאמרתי למי שהייתי אצלה (אישה קשישה) שאשתתף איתה בנרות והבאתי לה פרוטות. הלכתי לחדר ואמרתי שאני מקבלת עליי את השבת. אח”ע היא ביקשה ממני שאוציא את הרדיו מהשקע, אמרתי לה שאני לא יכולה כי כבר קיבלתי את השבת. היא רצתה להוציא שקע מהחשמל והובלתי אותה בכיסא גלגלים שתוכל לעשות כך. אחרי זה היא אמרה לי שיש במגירה כלשהי נרות והלכתי והבאתי לה. ואז היא שאלה אם אני יכולה להביא לה גפרורים והלכתי והבאתי (החזקתי עם חלק מהאצבעות). נראה לי שהתנהלתי לא נכון. בבקשה אמרו לי מה עליי לעשות כדי לתקן.

תשובה:

שלום רב

אכן לא התנהלת נכון, לאחר שקיבלת שבת אסור לטלטל מוקצה, והנרות והגפרורים הם מוקצה. כמו כל חטא, יש לחזור בתשובה על המעשה ולקבל לעתיד בעז”ה לדאוג לכל הפרטים לפני שמקבלים שבת, וכך לא נבוא לידי נסיון חלילה.

בהצלחה רבה.

2 תגובות

  שלמה:

  משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסא סעיף ד
  ועיין בביאור הלכה בשם הרבה אחרונים שכתבו דדוקא ע”י ברכו שהוא קבלת שבת של ציבור אבל אם יחיד קבל עליו שבת מבעוד יום לא חמיר מבין השמשות וכן משמע ממ”א סק”ז:
  כלומר שאפשר להתיר איסור דרבנן כגון מוקצה לצורך מצוה

  רבני בית ההוראה:

  ידועים דברי המשנה ברורה שם ס”ק כא ועוד שקבלה בפה היא כמו ברכו, וראה מה שהאריך בביאור ענין זה בס’ מגילת ספר שם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *