כתיבת סת”ם בנוצת עוף טמא

רבני בית ההוראה
24 Kislev 5777

בס״ד
האם אפשר להשתמש בנוצת כנף של שקנאי לכתיבת סת״ם ?

תשובה:

שלום רב

בס’ קסת הסופר סימן ג סעיף ו כתב שיש להסתפק אם אפשר לכתוב בנוצת עוף טמא. אולם ראה משנת הסופר שם שהביא מכמה אחרונים שמעיקר הדין אין להחמיר בזה, כ”כ בשם המקדש מעט רעק”א ושו”ת בית שערים סי’ כא. לכן, למעשה יש להמנע, אבל כמובן שאין לפסול ספר תורה שנכתב כך.

בהצלחה.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *