דין סעודת בר מצווה ובת מצווה שלא בזמנה

האם סעודת בר מצווה שנערכת שלא בזמנה, היינו התאריך העברי , יש לה דין של סעודת מצווה ( לדין השתתפות של ת"ח) ?
וכן האם סעודת בת מצווה , נחשבת לסעודת מצווה ( לדין השתתפות ת"ח ) ?

תשובה:

שלום רב

לכתחילה יש לעשות כל מאמץ שמסיבה תתקיים במועד, אולם, אם קשה לעשות זאת, גם סעודה שאינה במועד הבר מצוה בדיוק נחשבת סעודת מצוה, בתנאי שהחתן מדבר בדברי תורה, לולי זאת – לא. לכן נהגו רבים, שאם דוחים את סעודת המצוה ליום אחר עורכים סעודה מצומצמת למנין אנשים ביום ההולדת עצמו.

בת מצוה אינה סעודת מצוה.

מזל טוב ורוב נחת!

מקורות:

על כך שסעודת בר המצוה נחשבת סעודת מצוה, ראה מגן אברהם סי’ רכה סעי’ ד וים של שלמה ב”ק פ”ד סי’ לז, על פי דברי הגמרא שם פז ע”א: אמר רב יוסף מריש הוה אמינא מאן דאמר הלכה כר’ יהודה דאמר סומא פטור מן המצות קא עבדינא יומא טבא לרבנן מ”ט דלא מפקדינא וקא עבדינא מצות והשתא דשמעית להא דר’ חנינא דאמר ר’ חנינא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה מאן דאמר לי אין הלכה כרבי יהודה עבדינא יומא טבא לרבנן מ”ט דכי מפקדינא אית לי אגרא טפי”. ונראה מדבריהם שעיקר השמחה היא ביום שנעשה בר מצוה ולא בימים שלאחר מכן. וכן כתב בשו”ת דברי מלכיאל ח”א סי’ ג, עיי”ש שנשאל מאחד שלא היה סיפק בידו לערוך את הסעודה בזמנה אם לדחותה בכמה ימים, והתרעם עליו מאוד, שהואיל וטעם הסעודה הוא מחמת דברי הים של שלמה הנ”ל מה טעם יש לדחותה? וכ”כ בשו”ת מהר”ם בריסק ח”ב סי’ סח, אלא שכתב שם, שאם החתן אינו יודע עדיין לדרוש כהלכה ניתן לדחות את המסיבה עד שידע לדרוש.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל