מסיבת חנוכה בשנת אבל

רבני בית ההוראה
י"ח כסלו ה'תשע"ז

בשנה על הורה, האם מותר לכנס את המשפחה המיידית (ילדים ,נכדים,חתנים וכלות , בחנוכה? זה דבר שאנו רגילים כל שנה לעשות .

תשובה:

שלום רב.

על סעודה משפחתית בימי החנוכה נחלקו הדעות אם מותר לאבל להשתתף, ונראה שאם הסעודה היא בביתו של האבל ניתן להקל בכך לדעת כולם.

מקורות:

על סעודה משפחתית בימי החנוכה נחלקו הדעות, בגליון מהרש”א ובגשר החיים כתבו שמותר לפי שהיא סעודת מצוה [הובאו דבריהם בס’ פני ברוך עמ’ רכו], ובשו”ת אגרות משה יו”ד ח”ג סי’ קסא אוסר. לפיכך, המיקל בכך יש לו על מי לסמוך, ובפרט כאשר הסעודה היא בביתו של האבל, שבזה רבים מקילים בלאו הכי, כמבואר ברמ”א סי’ שצא  סעי’ ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים