שטר הלוואה וערב קבלן

שלום רב

היות וב"ה אני מלוה כספים לאחרים (לא גמ"ח ממוסד, אך חברים מכירים את הכתובת שלי), ערכתי לפי ידיעתי שטר הלואה.
יש אפשרות שתעברו על זה, לראות שזה אכן מכסה אותי?
ובפרט בחלק של העריבים, הסתבחתי איך לכתוב באופן שאוכל לגבות הכל מכל אחד מן העריבים.

ישר כח גדול ותזכו למצוות,

תוקן תיקונים הכרחיים.

בס"ד
תאריך _________________________

אני החתום מטה לויתי סך של _________ (במילים __________________) ש"ח מיצחק ט____ן.
ההלוואה יוחזר למלווה במזומן (₪) בתשלום אחד בתאריך_____________________ב_____ תשלומים חודשיים, רצופים ושווים, שהראשון בהם יבוצע ביום ____ לחודש _____ בשנת _____, והתשלומים האחרים יבוצעו ביום ____ לכל חודש שאחריו. כל אחד מהתשלומים יהיה בסך של _____ ₪.
ונאמן עלי המלוה בלי שבועה לומר שלא נפרע החוב וכן לא אהיה נאמן לומר שנפרע החוב כל זמן ששטר זה קיים, אא"כ יש לי שובר בחתימת ידו.
והנני מודה שהתחייבתי בקנין סודר באופן שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי שטרא ובביטול כל המודעות ובפני בית דין חשוב שבאם יחזור הצ'ק שנתתי למלוה אשלם קנס בסך 40 ₪ על כל החזרה. וכמו כן התחייבתי ע"י הקנין הנ"ל לשלם כל ההוצאות והקנסות שיגרמו באשמתי כתוצאה מהלוואה זו.
שם הלוה_______________ חתימה _______________

ערב קבלן
אני החתום מטה אומר לר' יצחק ט_____ן תן לר' ____________ סך ______ ₪ ואני אתן לך ואני מוסיף להתחייב להיות ערב קבלן בעצמי על כל ההלוואה וההתחייבויות דלעיל, ולפרוע את ההלוואה למלוה מיד כשיתבעני אף לאחר שעבר זמן הפירעון. וכמו כן אני מודה שהתחייבתי בקנין סודר באופן שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי שטרא ובביטול כל המודעות ובפני בית דין חשוב להיות ערב לכל ההוצאות ואו קנסות שיגרמו להמלוה כתוצאה מהלוואה זו. ומוותר אני על דין 'מסדרין' ושכל דין ודברים שיהיו בקשר להלוואה זו ידונו בפני בי"ד ואו דיין יחיד שיקבע ע"י המלווה ואפילו בלילה. ונאמן עלי המלווה בלי שבועה לומר שלא נפרע החוב ולא נמחל וכן לא אהיה נאמן לומר שנפרע החוב או שנמחל או שחזרתי מהסכמתי להיות ערב קבלן, כל זמן ששטר זה קיים, אא"כ אמציא למלוה שובר בחתימת ידו.

שם__________________ חתימה ___________

שם__________________ חתימה ___________

שם__________________ חתימה ___________

עד___________________

עד___________________

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל