מחל על חוב והחייב שלא ידע הגיע לפרוע לו

הרב אשר פלג
ט"ז כסלו ה'תשע"ז

אדם מסוים היה חייב לי כסף, לאחר זמן שלא שילם מחלתי לו בלי ידיעתו, לאחר תקופה הוא בא ושילם את חובו מה הדין של הכסף? האם מותר לי לקבלו?

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

אם מחלת לו בפני אנשים אחרים, אינך רשאי לקחת ממנו את הכסף, אלא עליך לומר לו שכבר מחלת לו והוא פטור. אם מחלת לו בלב בלבד, אין למחילה זו שום ערך ואתה רשאי לחזור ולקחת ממנו את החוב. אם מחלת לו בפה מלא שלא בפני אנשים אחרים, התוקף של המחילה תלוי במחלוקת הפוסקים והנך רשאי לסמוך על הפוסקים הסוברים שאין תוקף למחילה ולקחת ממנו את הכסף מבלי לגלות לו שכבר מחלת.

מקורות:

לעניין מחילה בלב, עיין קצות סי’ יב סק”א ונתיבות שם סק”ה. דעת הריטב”א בב”ב דף ט ע”א שאמירה שלא בפני עדים או הצד השני דינו כדברים שבלב ועיין עוד במשנה ברורה סי’ רמו ס”ק טו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *