גיליתי שהעד של הכתובה הוא פסול

רבני בית ההוראה
13 Kislev 5777

לק”י
השלום והברכה לכבוד תורתו…שאלתי בהלכה,היא: לפני כשנתיים התחתנתי (אך ללא ילדים כרגע) עם אשה מדהימה,אני כהן וגם היא בת-כהן,אך נודע לי כיום ש-אחד העדים שחתום על הכתובה שלנו,איננו בדיוק (בלשון המעטה…) יהודי כשר,ו/או תלמיד חכם המדקדק במצוות קלה כבחמורה! במילים אחרות- אני נחשב כרגע לפי דין תורה…עדיין לצערי,כ-רווק החי עם אשה זרה באיסור!! הכל פסול,רחמנא לשזבן!!! האם אני צודק?? ואם-כן,מה עליי לעשות????? אנא עזרו לי,אני שבור בנפש מכך…יש בה מידות טובות,היא שומרת על טהרה,ואהבתנו חזקה עד למאוד…הכיצד אוכל לוותר עליה?! : (

תשובה:

שלום רב,

העד אינו צריך להיות חלמיד חכם וגם לא מדקדק במצוות. אלא עד כשר, לכן אני לא יודע מדוע קבעת שאותו אדם הוא עד פסול. צריכים לדעת שכדי לפסול עד הוא צריך לקבל עדות עליו שהוא עובר עבירות למרות שהוא מודע להן, ועדות זו ככל הנראה צריכה להיות בפניו, ראה מה שכתב בשו”ת רע”א סי’ פז על עד שהיה מגלח בתער. אמנם קיצרתי בנושא זה משום שאין אני יודע כלל מה הם הפרטים שאתה יודע אודותיו. (אלא אם כן זה מפורסם לכל שהוא מחלל שבת וכד’).

בנוסף, יש לדעת שהחתם סופר (אבה”ע סי’ ק) נשאל על זוג שגילו לאחר החתונה שאחד העדים הוא פסול מחמת קורבה. והאריך שם להוכיח שניתן לקיים את הקידושין ע”י הציבור הכללי (שיש שהם הרבה עדים כשרים) שנכחו בחתונה למרות שלא ראו בפועל את נתינת הטבעת. ואין כאן המקום להרחיב בנימוקו וסיים שמעיקר הדין אינם זקוקים לעשות שוב קידושין, אלא שמהיות טוב עדיף שיעשו שוב קידושין בצינעא בלי שידעו אחרים כדי שלא לפגוע ברב שייחד עד פסול בטעות. אמנם יש שחולקים עליו, וגם צריכים לדעת האם המקרה של החתם סופר מתאים למקרה שלך. ראה כאן שפירסמתי עכשיו מאמר בנושא של זה החתם סופר והבאתי את דעת וסברות החולקים.

אם תפרט מעט יותר על העד, ומי הביא אותו, אוכל להרחיב או להתמקד יותר באופן ספציפי מה לייעץ לך.

בהצלחה

2 Comments

    יהודה:

    בס”ד
    הוא שאל על עד כתובה ואתם משיבים על עד קידושין

    רבני בית ההוראה:

    כמעט בכל מקום זה אותם עדים. רק בציבורים מאד מסויימים בציבור החרדי הם לא אותם עדים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *