שמחות ביארצייט

רבני בית ההוראה
י' כסלו ה'תשע"ז

בסד
שלום לכבוד הרב
האם בליל אזכרה להורים וביום האזכרה עצמו יש לנהוג מנהגי אבלות של מוזקיה שלא שומעים והליכה לשמחות ?
אשמח למענה כבוד הרב

תשובה:

שלום רב

בשנה הראשונה יש להחמיר יותר, אבל בשאר שנים, אם מדובר בבן משפחה קרוב אפשר להקל להשתתף בשמחה.

מקורות:

המנהג שלא להכנס לשמחה ביארצייט מקורו ברמ”א בסי’ שצא וסי’ תב. אולם הלבוש שם חולק ומתיר וכ”כ בלחם הפנים בשם חמיו בעל המגן אברהם, שדין זה אינו נוהג אלא בשנה הראשונה לפטירה שיש דיני אבלות כמו בי”ב חודש, אבל בשאר שנים אין חשש. אמנם הש”ך בסי’ תב שם הביא דבריהם וחולק ולדעתו גם בשאר שנים יש לחשוש, אבל בבןמשפחה קרוב יש להקל ולסמוך על הדעות המקילות.

בהערת אגב, באליה רבה סי’ רפח ס”ק יח כתב שאין איסור אלא בשמחת חתן וכלה – חתונה או שבע ברכות, אבל שאר סעודות מצוה ואפילו סעודות הרשות – מותרות לאבל, וכ”כ שם הפתחי תשובה בשם שו”ת מקום שמואל, וכן דעת השאילת יעב”ץ והקיצור שו”ע, הובאו דבריהם בקיצור דברי סופרים פרק סה, עיי”ש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים