הנחת כלים רטובים על מגבת בשבת

רבני בית ההוראה
ז' כסלו ה'תשע"ז

שלום רב לרבנים שליט”א
האם מותר להניח כלים ששטפתי אותם על גבי מגבת בשבת?
יש לדון מצד שרייתו זהו כיבוסו בבגד נקי? ויש לדון מצד מבטל כלי מהיכנו שאסור לטלטל בגד רטוב?
ראיתי בספר שו”ת קול אליהו פכ”ב שאלה יד, להרב מרדכי אליהו זצ”ל שאסר בזה משום שרייתו זהו כיבוסו, ומחשש שיבואו לידי סחיטה, ומשום מבטל כלי מהיכנו(רמ”א סימן ש”א סמ”ו).
אבל לכאורה אין זה אלא דרך לכלוך ומותר וכמ”ש בסימן ש”ב, וכן לא שייך איסור מבטל כלי מהיכנו כיוון שאפשר לטלטל על ידי שני בני אדם וכמ”ש במשנה לגבי אלונטית.
מהי דעת הרבנים?
בברכה,
ויקטור בוחניק רחובות.

תשובה:

שלום רב

לכאורה הצדק איתך, בפרט שמדובר מן הסתם במים מועטים שאין חשש סחיטה, כמבואר בשו”ע שם סעי’ ט. כמו כן במגן אברהם סי’ שה ס”ק יא התיר לתת מים מרובים בבגד כשאין חשש סחיטה וסבר שאין מוקצה כיון שבשעת הדחק ישתמש בו, ובודאי זה נכון על מגבת באופן הנ”ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *