המלבין פני חברו אין לו חלק לעולם הבא?

רבני בית ההוראה
ה' כסלו ה'תשע"ז

הלבנתי כמה אנשים ברבים ולא נזהרתי רק אח”כ הצטערת. עשיתי תשובה כלפיי השם!!! לא בטוח שאני יימצא את האנשים שהלבנתי אותם!!! אם בכל מקרה אין לי חלק לעולם הבא !!! אז אין טעם שאני יקיים תורה ומצוות!!!

תשובה:

שלום רב

חלילה וחס, כלל לא הבנת את דברי המשנה! אדם שחוזר בתשובה על חטאיו בכל מקרה זוכה לכפרה! גם אדם שאינו חוזר בתשובה, כוונת המשנה שחטא מסויים זה אינו מתכפר לו על ידי מותו ויצטרך להענש עליו בעולם הבא, אבל אין קשר לשאר מצוותיו שעליהם ודאי ינחל עולם הבא, וזה לשון הרמב”ם מסכת אבות פרק ג משנה יא:

“שם אמרו בכל הדברים אשר אמרו החכמים בהם שהעושה אותם אין לו חלק לעולם הבא, אמרו: “מה אנן קימין, אם בשעשה תשובה, אין לך דבר שעומד בפני בעל תשובה, אלא בשלא עשה תשובה ומת ביסורין”. רצונו לומר, כי חומר אותם החטאים אשר זכרו בהם “אין לו חלק”, משאר החטאים, הוא, שהיסורין עם המיתה לא יכפרו אותם”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *