גוי ששכח חפץ וחוזר לברר עליו

הרב אשר פלג
ד' כסלו ה'תשע"ז

שלום ותודה מראש רציתי לשאול:
1. האם אבדת הגוי מותרת כגון אם מצאתי טלפון של גוי.
2. והאם שכחת הגוי מותרת כגון אם שכך עודף או משהו ברכב שלי.
ואם מותר האם מותר לומר לגוי ששואל שלא ראיתי או לא מצאתי.
תזכו למצוות,

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

אבידת גוי מותרת, חוץ ממקרה שיש חשש חילול השם. גם שכחה היא כאבידה. אבל, אם הגוי חוזר ושואל אם ראית, ייתכן שזה לא נחשב כאבידה, שהרי השאלה מוכיחה שהוא יודע או לפחות משער היכן האבידה נמצאת. גם מצוי יותר שיהיה חשש חילול השם.

מקורות:

עיין שו”ע חו”מ סי’ רסו סעיף א. ועיין נתיבות סי’ רס סק”ד לעניין גוי שהטמין חפץ בכוונה. עיין שם שחולק על הש”ך ויש לעיין אם גם מקרה ששכח ונזכר דומה לזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *